Skip to content

Aplikacijski primerjalni preizkusi

Primerjalni preizkus Enota Manj/Več Vrednost Rezultat na sistemu Vega
GROMACS Water GMX50 CPUs ns/day H 11658,60 11928,87
GROMACS Water GMX50 GPUs ns/day H 817 940,671
Quantum ESPRESSO CPUs s L 18,77 17,68
Quantum ESPRESSO GPUs s L 7,43 5,93
HEPSpec06 CPUs Total score H 3162000 3442857
OpenFOAM CPUs s L 3,948 3,860
TensorFlow Resnet-50 GPUs images/s H 294710 300915