Porabljeni viri

Uporabniki na Vegi imate možnost za prikaz porabe virov na vseh vaš prijavljenih projektih. Prikazani porabljeni viri so za celotno obdobje od začetka vašega projekta pa vse do datuma posodobitve podatkov zapisanega nad tabelo. Podatki so posodobljeni enkrat tedensko.

V kolikor uporabnik doda v svoj .bash_profile naslednjo vrstico se mu podatki avtomatsko prikažejo ob prijavi na Vego:

 /ceph/hpc/bin/accountingreport.sh

Omenjeno vrstico lahko enostavno dodate v vaš .bash_profile z naslednjo komando:

echo "/ceph/hpc/bin/accountingreport.sh" >> ~/.bash_profile

Odjavite se iz sistema in se ponovno prijavite. Prikaže se sporočilo s porabo:

   Report on your project's spent resources (data updated on 19/10/2023)
--------------------------------------------------------------------------------
 user,account            | CPU (core hours)  | GPU (core hours)  |
--------------------------------------------------------------------------------
 username              | 4323        | 5343        |
 usergroup-users          | 10974       | 948508       | 

Allocation for account r2207-999-users ends on 01/12/2023 - 42 days remaining. Please move or back up your files by the end of your allocation.
Allocation for account b2206-999-users ended on 15/08/2022.

Pod tabelo so prikazani tudi datum zaključka alokacije, ter preostalo število dnevov do takrat.

Opomba

Na voljo samo za uporabnike EuroHPC.