Skip to content

Dostop do gruče

Dostop do gruče

Dostop do slovenskega deleža gruče je lahko omogočen le upravičencem, ki se morajo držati aktualnih pravil dostopa.

Za dostop do gruče Vega HPC v okviru SLING se lahko uporabniki prijavijo na enega izmed štirih vrst projektov:

  • Testni
  • Razvojni
  • Običajni
  • Veliki

Več informacij in možnost prijave za posamezen projekt najdete na naslednji povezavi.

Dostop do gruče Vega HPC je na voljo z vmesno programsko opremo Nordugrid ARC, neposredni dostop pa je na voljo s sistemom Slurm.

Dostop je brezplačen s certifikatom SiGNET za slovenske uporabnike in certifikatom IGTF za uporabnike EuroHPC. Več informacij o pridobitvi certifikataza slovenske uporabnike.

Uporabniki EuroHPC lahko najdejo več informacij o nadaljnjem postopku.

Pridobitev uporabniškega računa za neposredni dostop prek sistema Slurm

Za uporabo gruč prek sistema Slurm mora uporabnik pridobiti dostop do prijavnega vozlišča. Prijavno vozlišče je strežnik, ki je neposredno povezan s sistemom in je del gruče in ustrezno konfiguriran za komunikacijo z upravljalnim prikritim procesom in z že vgrajenimi orodji z ukazno vrstico. Za dostop do gruče prek prijavnega vozlišča, lahko zaprosite za uporabniški račun in se registrirate pri podpori SLING – support@sling.si. Uporabniško ime velja za infrastrukturo SLING in se lahko ureja na spletnem vmesniku za upravljanje identitete SSO fido.sling.si. Za dostop se običajno uporabljata ukazna vrstica in protokol SSH.

Ko je dostop odobren, se ustvari račun in po elektronski pošti boste prejeli poverilnice, ki vključujejo tudi začasno geslo. To geslo je le začasno in ne omogoča prijave v prijavna vozlišča ter ga je treba spremeniti na spletni strani fido.sling.si. Vega dovoljuje prijavo samo s ključem SSH, zato morate s svojim računom naložiti svoj javni ključ na fido.sling.si. Več informacij najdete na povezavi.

Dostop s sistemom vmesne programske opreme Nordugrid ARC

Za dostop s sistemom Nordugrid ARC mora uporabnik pridobiti certifikat SiGNET/IGTF. Ko je certifikat prenesen, ga morate naložiti na brskalnik in obiskati spletni stran voms.sling.si, vnesti potrebne informacije in potrditi vpis v virtualno organizacijo. Ko izpolnite obrazec, boste prejeli elektronsko pošto, kjer boste morali potrditi svoj elektronski naslov. Počakati morate samo na potrditev članstva v virtualni organizaciji, kar tudi prejmete po elektronski pošti. Za oddajo nalog prek sistema ARC morajo uporabniki samo namestiti in konfigurirati klienta ARC na svojem sistemu.

Oddane naloge morajo imeti časovno omejeno trajanje (sistema ne morete uporabljati za gostovanje stalnih storitev). Vendar lahko eden uporabnik pošlje večje število poslov, ki se lahko shranijo, nato pa prikličejo iz drugih vozlišč in lahko delujejo na več strežnikih hkrati. Sistem podpira tudi več večnitne posle: posle OpenMP (medprocesorska komunikacija v enem vozlišču) in MPI (večprocesorska naloga s komunikacijo med vozlišči po nizkolatenčnem omrežju InfiniBand).