Skip to content

Poročilo o učinkovitosti poslov

Poročilo o uporabi virov za posle in učinkovitosti poslov

Uporaba virov za posle

Zahteve (jedra CPU) vaših poslov vam bodo pomagale učinkoviteje uporabiti vire gruče.

Zagotavljanje, da vaši posli uporabljajo pravo količino RAM-a in pravo število procesorjev, vam in drugim, ki uporabljajo gruče, pomaga učinkoviteje uporabljati te vire in posledično hitreje opraviti delo.

Poročilo o učinkovitosti poslov

Na vseh prijavnih vozliščih HPC Vega lahko uporabniki z ukazom seff preverijo učinkovitost uporabe virov pri zaključenem poslu.

Ukaz seff nudi statistične podatke, povezane z učinkovitostjo uporabe virov pri dokončanem poslu.

Z ukazom seff si lahko ogledate porabo CPU in pomnilnika za posel. Ukaz prikazuje, kako učinkovit je posel pri uporabi procesorja in pomnilnika. Če opazite nizko izkoriščenost, boste morda lahko zahtevali manj sredstev.

Uporaba:

/ceph/hpc/bin/seff <jobid>

Rezultat je:


  Job ID: 59608530
  Cluster: vega
  User/Group: user/user
  State: COMPLETED (exit code 0)
  Nodes: 1
  Cores per node: 4
  CPU Utilized: 1-00:05:08
  CPU Efficiency: 24.84% of 4-00:57:48 core-walltime
  Job Wall-clock time: 1-00:14:27
  Memory Utilized: 6.48 GB
  Memory Efficiency: 20.73% of 31.25 GB
  Job ID: 59608537

```

Opomba

Če ne uporabljate večnitnosti, morate učinkovitost CPU pomnožiti z 2.