Skip to content

CVMFS

CernVM-FS je datotečni sistem POSIX samo za branje, ki omogoča neprivilegirano in varno vpetje različnih repozitorijev pri odjemalcu s pomočjo dodatnega modula jedra ali datotečnega sistema FUSE. Datoteke in direktoriji se tako gostijo na standardnih spletnih strežnikih in so vpeti v univerzalen imenski prostor /cvmfs. Za distribucijo uporablja standard HTTP, s katerim izmenjuje podatke in metapodatke, ob tem pa uporablja kriptografijo (kriptografsko zgoščevanje), da zagotovi avtentikacijo in integriteto povezave. Deluje na zahtevo uporabnika in pridobljeni podatki se nato shranijo v lokalni "predpomnilnik".

Vega uporabnikom omogoča dostop do različnih repozitorijev, ki vsebujejo nabor različic predhodno pripravljenih ali zapakiranih programske opreme, modulov in vsebnikov za slike.

Repozotoriji so na voljo prek modulov na lokaciji $PATH: /cvmfs