cpu vs largemem

Za posle, ki zahtevajo veliko pomnilnika in majhno število jeder, ima Vega na voljo particijo largemem.

Particija je določena z naslednjimi podatki:

Fizična particija Particija Slurm Vozlišča Niti/vozlišče (CPU-ji Slurm**) Pomnilnik na vozlišče Niti/pomnilnik Parameter Slurm TRESBillingWeights
CPU cpu, longcpu* 768 256 256 GB 1CPU/1GB CPU= 1,Mem=1G
CPU LM largemem 192 256 1024 GB 1CPU/1GB CPU =1,Mem=0.25G

*Particije cpu in longcpu Slurm vključujejo vozlišča iz fizične particije CPU LM.

**Večnitenje je VKLOPLJENO, torej je 1 CPU = 1 niti v Slurm. Za zaračunavanje je 1 jedrna ura CPU kot 2 niti (ure CPU Slurm se delijo z 2 da dobimo jedrne ure).

Za posel z naslednjimi zahtevami:

Število niti: 12
Količina pomnilnika: 32GB
Čas: 1h

Primer SBATCH za particijo cpu je:

#!/bin/bash
#SBATCH --job-name=my_job
#SBATCH --partition=cpu
#SBATCH --cpus-per-task=12
#SBATCH ---mem=32GB
#SBATCH --time=01:00:00

Zaračunavanje za izvajanje tega posla na particiji cpu z uporabo zaračunavanja je 32 (pomnilnika), deljeno z 2 (razmerje niti in jeder): 16 jedrnih ur.

Primer SBATCH particiji largemem je enak z razliko parametra: #SBATCH --partition=largemem

#!/bin/bash
#SBATCH --job-name=my_job
#SBATCH --partition=largemem
#SBATCH --cpus-per-task=12
#SBATCH ---mem=32GB
#SBATCH --time=01:00:00

Zaračunavanje za izvajanje tega posla na particiji largemem z uporabo zaračunavanja je 12 (niti), deljeno z 2 (razmerje niti in jeder): 6 jedrnih ur.

To pomeni, da s pošiljanjem takih poslov hitreje dobimo želene vire in takšni posli tudi manj stanejo. Priporočamo, da uporabniki uporabljajo particijo largemem za podobne posle z visokim razmerjem.

Več informacij o zaračunavanju je na voljo na spletni strani Zaračunavanje.