Skip to content

Windows

1. Generiranje para zasebnega in javnega ključa SSH

Odprite PuTTYgen.exe na seznamu programov Windows in nadaljujte z naslednjimi koraki.

  • Pod "Parameters" izberite tip ključa Ed25519 ( Na Vega priporočamo ta tip ključa)
  • Pod "Actions" kliknite "Generate".
  • Dobili boste navodila, da premikate miško znotraj okna PuTTY Key, s čimer se naključno generira zasebni ključ.
  • Ko se prikažejo informacije ključa, imate možnost nastaviti geslo za svoj ključ SSH – pod "Key passphrase" in "Confirm passphrase".
  • Shranite zasebni ključ na namizje pod imenom id_rsa.ppk.
  • Shranite javni ključ na namizje pod imenom id_rsa.pub.
  • Javni ključ, označen z rumeno barvo, shranite v besedilno datoteko.
slika puTTYgen.exe

2. Kopiranje javnega ključa na Fido

Ta postopek je razložen v razdelku Nalaganje Fido.

Note

Naložite v Fido javni del ključa ssh, shranjenega v besedilni datoteki.

3. Povezovanje s strežnikom

Povezovanje s pomočjo programa Putty ali MobaXterm.