Skip to content

Viri in deleži

Metodologija za izračun jedrnih ur in ur grafične procesorske enote

Formula za izračunavanje razpoložljivih jedrnih ur na leto:

 NumberOfNodes * NumberOfCPUsPerNode * NumberOfCoresPerCPU * NumberOfThreadsPerCore * 24 hours per day * 365 days

Vsa vozlišča HPC Vega imajo dve centralni procesorski enoti na vozlišče, torej je NumberOfCPUsPerNode nastavljeno na dva. Vse centralne procesorske enote HPC Vega imajo dve niti centralne procesorske enote, vendar je NumberOfThreadsPerCore v formuli nastavljeno na ena, čeprav je večnitenje (angl. hyper-threading – HT) na sistemu aktivirano (torej bi moralo biti dve).

Slurm za posel vedno rezervira celotno jedro. Če uporabnik zahteva eno centralno procesorsko enoto, Slurm dodeli celotno jedro z dvema nitma. Če pa uporabnik zahteva 64 jeder, prejme 32 jeder ali 64 niti centralne procesorske enote.

Formula za izračunavanje razpoložljivih ur grafične procesorske enote na leto:

 NumberOfGPUNodes * GPUsPerGPUnode * 24 hours per day * 365 days

Vsi razpoložljivi viri in jedrne ure/ure grafične procesorske enote (GPU)

Razpoložljivi viri v jedrnih urah na leto (brez HT) so določeni v spodnji tabeli:

Particija Vozlišča (c/CPU) Jedra Jedrne ure GPU Ure GPU
Particija CPU 960 (64) 122.880 1.076.428.800 N/A N/A
Standard CPU (256 GB) 768 (64) 98.304 861.143.040 N/A N/A
Velik pomnilnik CPU (1 TB) 192 (64) 32.000 215.285.760 N/A N/A
Prijavna vozlišča CPU 4 (64) 512 4.485.120 N/A N/A
Particija GPU (CPUs) 60 (64) 7.680 67.276.800 240 2.102.400
Prijavna vozlišča GPU 4 (32) 184 2.242.560 4 8.764
SKUPNO 1.028 131.256 1.143.705.600 244 2.111.164

Deleži uporabe HPC Vega

Za HPC Vega so na letni bazi namenjeni naslednji deleži uporabe:

 • 65 % celotne kapacitete – nacionalni delež, razdeljen:
  • do 70 % za odprti dostop
  • do 20 % za gospodarski dostop
  • od 10 % naprej je gostitelj (IZUM) rezerviral za:
   • skupnostni dostop
   • nujna prioritetna uporaba (npr. prioritetna uporaba nacionalnega pomena)
   • neprekinjeno vzdrževanje (posodobitve/nadgradnja/popravila)
 • 35 % celotne kapacitete – delež EuroHPC JU:
  • Uporabniki in projekti, ki jih odobri EuroHPC JU

Deleži, predstavljeni v številu vozlišč1, jeder in urah grafične procesne enote (GPU) na leto in pomnilnik2 (Ceph):

Delež Particija Vozlišča Jedrne ure Ure GPU Pomnilnik
Nacionalno (65 %) Standard CPU 499 559.742.976 N/A 11,7 PB
Velik pomnilnik CPU 125 140.160.000 N/A \
Particija GPU 39 43.729.920 1.366.560 \
EuroHPC JU (35 %) Standard CPU 269 301.400.64 N/A 6,3 PB
Velik pomnilnik CPU 67 75.125.760 N/A \
Particija GPU 21 23.546.880 735.840 \

 1. Vozlišča na delež so zgolj informativne narave, ker niso trajno dodeljeni. 

 2. Kapaciteta skupnega pomnilnika je na voljo za vse particije.