Skip to content

TotalView

Razhroščevalna programska oprema TotalView za C/C++, Fortran in aplikacije Python z mešanimi jeziki

Razhroščevalna programska oprema TotalView nudi specializirana orodja, potrebna za hitro razhroščevanje, analizo in skaliranje aplikacij visokozmogljivega računalništva (HPC). Sem sodijo zelo dinamične, vzporedne in večjedrne aplikacije, ki se izvajajo na HPC Vega.

Programska oprema TotalView omogoča naslednje:

  • Enostavno zaganjanje aplikacij CUDA pod nadzorom razhroščevalnika.
  • Neovirano nastavljanje prekinitvenih točk v kodi GPU gostitelja in jedra.
  • Aktivno razhroščevanje več enot GPU na enem ali več vozlišč gruče.
  • Razhroščevanje aplikacij CUDA z uporabo najnovejših NVIDIA CUDA SDK in enot GPU na Linuxu x86-64, ARM in PowerLE (Power9).
  • Hitro iskanje težav na zelo vzporednih programih enot GPU.
  • Izboljšanje izkoristka vaše kode enot GPU in CPU na HPC.

Nalaganje TotalView

Program TotalView je na voljo na HPC Vega kot modul. Če ga želite naložiti, zaženite spodnji ukaz:

module load totalview

Grafični vmesnik (GUI) in vmesnik z ukazno vrstico (CLI)

TotalView nudi enostavni grafični vmesnik (GUI) in vmesnik z ukazno vrstico and (CLI). CLI in GUI sta dobro integrirana, zato ju lahko uporabljate skupaj, tako da zaženete CLI iz GUI ali prikličete ukaze CLI, ki prikažejo podatke v GUI. Lahko pa ju uporabljate ločeno, enega brez drugega. Vendar pa ima GUI dobre lastnosti vizualizacije podatkov in je preprost za uporabo, zato priporočamo, da za večino nalog uporabljate GUI (hkrati s CLI, če želite).

Grafični vmesnik (GUI)

Vmesnik GUI nudi preprost in hiter način dostopanja do večine funkcij TotalView, zato se lahko poglobite skoraj v vsak objekt za več informacij. Poglabljate se lahko v spremenljivke, funkcije, prekinitvene točke ali postopke. Podatki so prikazani v grafični obliki, zato lahko enostavno analizirate težave in razporejate podatke, podatke pomnilnika, prikličete drevo/graf ali pa pošljete sporočilo v graf vrste.

Če želite zagnati vmesnik TotalView GUI, uporabite ukaz:

totalview

OPOMBA: Za zagon TotalView GUI je zahtevano posredovanje X11. Na tej povezavi najdete informacije o tem, kako omogočiti posredovanje X11.

Rezultat ukaza totalview je prikazan na sliki spodaj:

slika rezultat ukaza totalview

Vmesnik CLI

Vmesnik z ukazno vrstico (ali CLI) nudi obsežen nabor ukazov za vnos v ukazno okno. Ti ukazi so vdelani v različico prevajalnika ukazov Tcl. V okno CLI lahko vnesete katerokoli izjavo Tcl iz katerekoli različice Tcl in uporabite lahko tudi specifične ukaze TotalView za razhroščevanje.

Če želite zagnati vmesnik TotalView CLI, uporabite ukaz:

totalviewcli