Popis in uporaba

Uporabniki z dostopom do več projektov imajo več računov Slurm. Račun Slurm je unikaten za vsak projekt. Uporabniki na istem projektu imajo isti račun Slurm.

Privzeto je račun običajno nastavljen na prvi odobreni projekt in se lahko spremeni tako, da pošljete prošnjo na elektronski naslov support@sling.si.

Uporabniki lahko pridobijo informacije o svojih računih Slurm z ukazom:

sacctmgr show assoc cluster=vega user=$USER format=account%40 -n

To je zelo pomembno, saj morajo uporabniki z več projekti uporabiti zastavico --account v ukazih srun in sbatch za pošiljanje poslov pravilnemu projektu.

Za uporabo zastavice --account se omogoči uporaba virov na pravilnem projektu. Če uporabnik ne določi zastavice --account, se posel pošlje privzeto nastavljenemu računu/projektu.

Primer SBATCH za dostop do več projektov:

#!/bin/bash
#SBATCH --job-name=my_job
#SBATCH --account=example
#SBATCH --partition=cpu
#SBATCH --cpus-per-task=12
#SBATCH --mem=32GB
#SBATCH --time=01:00:00