Skip to content

FAQ

Koliko pomnilnika je porabil moj posel?

Če želite preveriti, koliko pomnilnika je porabil vaš posel, lahko uporabite ukaz sacct. Preprosto zamenjajte YYYY-MM-DD z datumom, ko ste zagnali posel:

sacct --starttime=YYYY-MM-DD --jobs=your_job-id --format=User,JobName,JobId,MaxRSS

Če želite nadzirati porabo pomnilnika za posle, ki se trenutno izvajajo, uporabite ukaz sstat:

sstat --jobs=your_job-id --format=User,JobName,JobId,MaxRSS

Kako lahko preverim, pod katere alokacije spadam?

Alokacije, pod katere spadate, lahko preverite z ukazom sacctmgr.

Vnesite:

sacctmgr -p show associations user=$USER

iz prijavnega vozlišča. S tem se bodo natisnile razne informacije, vključno z alokacijami in QoS, ki so vam na voljo.

Kako lahko vidim svojo trenutno prioriteto FairShare?

Raven svoje trenutne prioritete FairShare lahko preverite z ukazom sshare:

sshare -U -l

Ukaz sshare natisne razpredelnico informacij v zvezi z vašo uporabo in prioriteto na vseh alokacijah. Zastavica -U določi trenutnega uporabnika, zastavica -l pa natisne še več podrobnosti v razpredelnico. Polje, ki ga iščemo, je LevelFS. Polje LevelFS vsebuje številko od 0 do neskončno, ki opisuje FairShare asociacije v povezavi z njenimi preostalimi sorodnimi asociacijami na računu. Preveč servisirani računi bodo imeli LevelFS med 0 in 1. Premalo servisirani računi bodo imeli LevelFS višje od 1. Računi, ki še niso izvedli nobenega posla, bodo imeli LevelFS neskončno (inf).

Zakaj je moj posel na čakanju z razlogom ‘ReqNodeNotAvail’?

Sporočilo ‘ReqNodeNotAvail’ običajno pomeni, da je bilo vaše vozlišče v obdobju, ki ste ga zahtevali v skripti svojega posla, rezervirano za vzdrževanje. To sporočilo se običajno pojavi nekaj dni pred redno načrtovanim vzdrževanjem. Potrdite lahko, ali ima zahtevano vozlišče rezervacijo, tako da vnesete ‘scontrol show reservation’ za seznam vseh aktivnih rezervacij.

Če prejmete to sporočilo, so na voljo naslednje rešitve:

  • 1) Zaženite krajši posel, ki ne posega v čas vzdrževanja.
  • 2) Počakajte, da je vzdrževanje končano.