Dostop do več projektov

Na voljo je dostop do več projektov na Vega. To pomeni, da imajo uporabniki edinstveno uporabniško ime in lahko uporabljajo in dostopajo do virov na Vega, dodeljenih za različne projekte.

Podrobne informacije o uporabi virov različnih projektov so razložene na naslednji povezavi: Popis in uporaba.