Skip to content

Posredovanje X11

Sledite navodilom v posredovanju X11 za Linux/Mac in Windows. Pri povezovanju na vstopno vozlišče dodajte k svojemu ukazu SSH oznako -X.

Nato zahtevajte interaktivno sejo, kot je opisano zgoraj, vendar k ukazu srun dodajte oznako --x11. Primer:

$ srun --x11 --time=01:00:00 --nodes=1 --cpus-per-task=8 --pty /usr/bin/bash

Linux ali MacOS

Za uporabo SSH s posredovanjem X11 na vašem osebnem računalniku Linux ali MacOS za zagon aplikacij odjemalca X, nameščenih na HPC Vega:

Opite vaše terminalski odjemalec SSH. V ukazno vrstico vnesite svoje uporabniško ime:

$ ssh -X username@login.vega.izum.si

Prijavite se.

Če želite preveriti, ali posredovanje X11 deluje, zaženite xclock; v ukazno vrstico vnesite:

$ xclock

Če posredovanje X11 deluje, se bo na namizju vašega osebnega računalnika pojavila grafična ura xclock.

PuTTY za Windows

Za uporabo SSH s posredovanjem X11 v PuTTY za Windows:

 • Zaženite svojo aplikacijo X server (na primer, Xming). Prenesite s spletne strani Xming in namestite na svoj odjemalec Windows.
 • Prepričajte se, da je v vaših nastavitvah povezave za oddaljeni sistem izbrano Enable X11-forwarding; v oknu "PuTTY Configuration", glejte Connection > SSH > X11. Nastavite tudi:

  • X display location = :0.0
  • MIT-Magic-Cookie-1
  • X authority file for local display = usmerite proti izvršljivi datoteki Xming.exe
 • Odprite sejo SSH do želenega oddaljenega sistema:

  Sistem Ime gostitelja
  Vega login.vega.izum.si
 • Kot običajno se prijavite z lastnim uporabniškim imenom in ključem SSH.

Če želite preveriti, ali posredovanje X11 deluje, zaženite xclock; v ukazno vrstico vnesite:

$ xclock

Če posredovanje X11 deluje, se bo na namizju vašega osebnega računalnika pojavila grafična ura xclock.