Skip to content

Poročilo Slurm

Samodejno poročilo o uporabi

V sistemu Slurm lahko generirate računovodske statistike z uporabo skritpe slurmreport, ki jo najdete v /ceph/hpc/bin/.

Uporaba:

/ceph/hpc/bin/slurmreport [-m] [-c | -w] [-a accountlist] [-s startdate -e enddate] [-r report-directory]

pri čemer je:

  -m: pošiljanje poročila po e-pošti na naslov root@localhost

  -a: izbira računa (ali seznama računov)

  -s -e: izbira začetnega in končnega datuma poročila

  -c: Izbira trenutnega meseca od 1. do danes

  -w: Izbira prejšnjega tedna

  -r: Kopiranje poročila tudi na določen direktorij
./slurmreport -a $USER -s 2021-08-18 -e 2021-08-01

Oblika datuma je lahko LLLL-MM-DD ali MMDD

Če zaženete skripto brez določitve dodatnih lastnosti, se poročilo generira za pretekli mesec in shrani v vaš domači direktorij.

Ročno poročilo o uporabi

Z ukazom sreport lahko ročno ustvarite računovodsko poročilo:

Poročilo uporabe v urah CPU

Oddajte poročilo o uporabi računa na gruči, tako da izpolnite določena polja za želeno časovno obdobje start/end:

sreport cluster AccountUtilizationByUser user=$USER -t Hours start=2021-01-01 end=2021-05-25 format=Proper%20,Login%20,Accounts,Used

Poročilo uporabe v urah TRES

Izpolnite določena polja za želeno časovno obdobje start/end:

account=$(sacctmgr show assoc cluster=vega user=$USER format=account -n) | sreport --tres billing cluster AccountUtilizationByAccount account=$account -t Hours start=2021-01-01 end=2021-05-25 format=Proper%20,Login%20,Accounts,Used