Dodajanje SSH ključa na Fido

Prijavite se v https://fido.sling.si/ z uporabniškim računom fido.

slika prijava v fido

Izberite gumb Settings in se pomaknite v Account Settings ter polje SSH public keys. Kliknite gumb Select the Add. Prikaže se novo okno. Kopirajte svoj javni ključ in kliknite Set Key. Shranite spremembe.

slika nastavitev

Dodajte ključ.

slika dodaj SSH ključ

Shranite spremembe.

slika shrani spremembe

Po nekaj minutah (ki so potrebne, da strežnik sinhronizira podatke) se poskusite prijaviti v gručo z enim od prijavnih vozlišč.