Skip to content

Simulator molekularne dinamike LAMMPS

LAMMPS je programska oprema za molekularno dinamiko s poudarkom na modeliranju materialov. Deluje lahko na enem ali več vozliščih, vzporedno z MPI.

Licenca

LAMMPS je odprtokodna programska oprema, izdana pod licenco GPLv2.

Namestitev

LAMMPS je na gruči na voljo kot modul ali kot vsebnik Singularity.

Vsebniki Singularity so na voljo v standardnem direktoriju:

ls /ceph/hpc/software/containers/singularity/images/lammps-*

Izpis:

/ceph/hpc/software/containers/singularity/images/lammps-10Feb2020-gpu.sif
/ceph/hpc/software/containers/singularity/images/lammps-allegro-gpu.sif
/ceph/hpc/software/containers/singularity/images/lammps-allegro.sif
/ceph/hpc/software/containers/singularity/images/lammps-gpu-octp.sif
/ceph/hpc/software/containers/singularity/images/lammps-octp2.sif
/ceph/hpc/software/containers/singularity/images/lammps-octp.sif
/ceph/hpc/software/containers/singularity/images/lammps-stable-29Oct2020-all-pkg.sif
/ceph/hpc/software/containers/singularity/images/lammps-stable-29Oct2020-extra.sif
/ceph/hpc/software/containers/singularity/images/lammps-stable-29Oct2020.sif

Razpoložljivi moduli:

module avail LAMMPS
...
module --ignore-cache avail LAMMPS

Izpis:

-------------------------------------------------------- /cvmfs/sling.si/modules/el7/modules/all --------------------------------------------------------
  LAMMPS/3Mar2020-foss-2020a-Python-3.8.2-kokkos  LAMMPS/23Jun2022-foss-2021b-kokkos-CUDA-11.4.1  LAMMPS/23Jun2022-foss-2021b-kokkos (D)

Slurm

Primer skripte SBATCH

Primer prek ukaza srun

#!/bin/bash
#SBATCH --job-name LAMMPS
#SBATCH --partition=cpu
#SBATCH --time 04:00:00
#SBATCH --nodes=1
#SBATCH --ntasks=128
#SBATCH --mem-per-cpu=2000MB
#SBATCH --cpus-per-task=1
#SBATCH --error=%j.err
#SBATCH --output=%j.out

module load LAMMPS/23Jun2022-foss-2021b-kokkos

srun --mpi=pmix_v3 -n $SLURM_NTASKS lmp -in <input_file>

Primer z vsebnikom Singularity:

#!/bin/bash
#SBATCH --job-name LAMMPS
#SBATCH --partition=cpu
#SBATCH --time=01:00:00  
#SBATCH --mem-per-cpu=2G 
#SBATCH --ntasks=128    
#SBATCH --nodes=1     
#SBATCH --cpus-per-task=2
#SBATCH --error=%j.err
#SBATCH --output=%j.out

export PMIX_MCA_gds=hash

srun --mpi=pmix_v3 singularity exec /ceph/hpc/software/containers/singularity/images/lammps-stable-29Oct2020.sif lmp -in <input_file>

Dokumentacija