Poraba energije

V HPC Vega merimo tudi količino porabljene energije. Uporabniki si lahko ogledajo porabo energije za vsak posel.

V primeru že zaključenega posla, lahko porabo energije vidite na naslednji način:

[user@vglogin0004 ~]# sacct -j <jobID> --format=Alloctres%50
                     AllocTRES
--------------------------------------------------
billing=64,cpu=64,energy=3488570,mem=47488M,node=1
             cpu=64,mem=47488M,node=1
        billing=64,cpu=64,mem=47488M,node=1

Opozorilo

Ne pozabite, da je prikazana vrednost pravilna le, če je uporabnik za job dodelil celotno vozlišče. Ker v večini primerov ni tako, je treba vrednost pomnožiti z vrednostjo billing in nato deliti z 256, s čimer dobim porabo posla prilagojeno za delno uporabo vozlišča. Takole: 3488570 * 64 / 256 = 874893 J

Vrednost je podana v enotah joule. Če pa želite to prevesti v vatne ure, lahko število pomnožite z 0,27778 za vsak kJ.

Na HPC Vega merimo tudi celotno količino porabljene energije za posamezne uporabnike in račune. Uporabniki si lahko ogledajo porabo energije za svojega uporabnika in računa na dva načina:

 • da zaženejo lupnski skript:
[user@vglogin0004 ~]# /ceph/hpc/bin/accountingreport.sh
          Report on spent resources for your projects until today
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 user,account            | CPU (core hours)  | GPU (core hours)  | Energy consumed   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 username              | 5345        | 353        | 0.21 kWh      |
 usergroup             | 65434       | 43263       | 0.17 GWh      |
 • da zaženejo ukaza:
sacct -u <user> --format=jobid,consumedenergy,state -S 2023-10-01 -E 2024-01-10

sacct -A <account> --format=jobid,consumedenergy,state -S 2023-10-01 -E 2024-01-10

Opozorilo

Pri sledenju porabe energije delovnih mest se upošteva le poraba samega vozlišča, poraba podporne infrastrukture tu ni vključena!